Start

tu coś bedzie

Czym są Warsztaty Kaflarskie?

Warsztaty Kaflarskie, których stronę internetową inaugurujemy, organizowane są obecnie w ramach działalności Komisji Średniowiecza i Nowożytności Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. W przeszłości naszym spotkaniom patronowało Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Poznański Oddział Stowarzyszenia Archeologów Polskich i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Zapoczątkowane w 1994 r. spotkania osób, które zawodowo zainteresowane są dawnymi sposobami ogrzewania wnętrz, piecami i kaflami przerodziły się w coroczne warsztaty, które grupują wszystkich, których urzekło piękno kafli. Są wśród nas archeolodzy, historycy kultury materialnej, historycy sztuki, muzealnicy, konserwatorzy.
Spotkania mają charakter roboczy - stwarzają możliwość porozmawiania o kaflach, zaprezentowania wyników najnowszych odkryć i prowadzonych badań, zasięgnięcia rad i porad, wspólnego, głośnego pozastanawiania się nad przywiezionymi elementami pieców i innymi destruktami. Dyskutujemy o prezentowanych opracowaniach lub konspektach przyszłych prac. Nie nazywamy tych spotkań seminariami mimo, iż niejednokrotnie przedstawiane są fragmenty większych opracowań, prac seminaryjnych, magisterskich i doktorskich.

30 września 2014 roku spotkamy się po raz dwudziesty . Warto więc przypomnieć początki. Otóż na fali rozwijających się badań archeologicznych na obiektach średniowiecznych i nowożytnych dr Ryszard Grygiel dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego z Łodzi odsłonił w Jarocinie pozostałości pieca gotyckiego, zaś mgr Czesław Strzyżewski z Muzeum Początków Państwa Polskiego gruzowiska równie wczesnych dwu pieców w Jankowie Dolnym koło Gniezna.

Odkrycia te miały przełomowe znaczenie dla znajomości najstarszych kafli płytowych z terenu ziem polskich. Wcześniej znane były jednie pojedyncze egzemplarze lub ich fragmenty zdobione motywami charakterystycznymi dla sztuki gotyckiej. Jednak brak było większych zespołów, które umożliwiałyby poznanie ich walorów zdobniczych i formalnych. Na zaaranżowanym w łódzkimi muzeum spotkaniu obydwaj badacze zaprezentowali mi kilka egzemplarzy. Przyznaję - robiły ogromne wrażenie. Byliśmy zgodni, iż pozyskane kafle to najważniejsze odkrycie ostatnich lat, i że należy je jak najszybciej udostępnić innym badaczom. Wtedy też zrodził się pomysł wystawy i związanej z nią konferencji. Trudy organizacji przejął kolega Czesław Strzyżewski...